П`ятниця, 12.04.2024, 20:29
Вітаю Вас Гість | RSS

МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ІРПІНСЬКОЇ ЗШ №13

Міні-чат
Наше опитування

Якими мають бути функції класного керівника?
Всего ответов: 376
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Паспорт методичного кабінету

     

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА В ШКОЛІ  

НАКАЗ ПРО ПІДСУМКИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ ЗА 2014-2015 Н.Р.   /nakaz_ta_dodatki_do_nakazu_mr.zip

НАКАЗ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В 2015-2016 Н.Р.  /n_a_k_a_z-metodichna_robota.doc

 

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ КАБІНЕТУ          /richnij_plan_2015.zip

ПЛАН РОБОТИ КАБІНЕТУ                                                  /plan_roboti_metodichnogo_kabinetu.docx

ПЛАНИ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ                         /perspektivnij_plan_roboti_metodichnoji_radi.docx

 

 

 

Затверджено

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 09.11.2010 № 1070

Типове положення

про методичний кабінет навчального закладу

1. Загальні положення

1.1. Методичний кабінет навчального закладу (далі методичний кабінет) є центром методичної допомоги педагогічним працівникам навчального закладу та поширення психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання та навчання дітей.

1.2. Діяльність методичного кабінету організовує і скеровує вихователь-методист навчального закладу.

У малокомплектному закладі, де посада вихователя-методиста не передбачена, створює методичний кабінет і здійснює керівництво методичною роботою завідувач закладу.

1.3. Робота методичного кабінету організовується з урахуванням вимог Законів України "Про освіту", "Про освіту", інших нормативно-правових актів та відповідно до цього Типового положення.

2. Мета, основні принципи діяльності та функції методичного кабінету навчального закладу

2.1. Метою роботи методичного кабінету є:

надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо підвищення їх кваліфікації, професійної компетентності; підготовки та проведення освітнього процесу з дітьми, роботи з батьками вихованців та особами, які їх замінюють;

навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в навчальному закладі;

поширення серед батьків психолого-педагогічних знань;

створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, розвитку творчої ініціативи у них;

забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок та інше.

 

2.2. Діяльність методичного кабінету ґрунтується на таких принципах:

демократизму і гуманізму;

відкритості;

системного підходу до методичного та інформаційно-аналітичного супроводу діяльності навчального закладу;

рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;

безперервності професійного вдосконалення;

науковості, гнучкості і прогностичності методичної роботи з педагогічними кадрами.

2.3. Функції методичного кабінету:

2.3.1. Цільові:

врахування перспектив розвитку освіти та специфіки діяльності даного закладу;

використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень, інноваційних технологій;

розширення професійного світогляду педагогічних працівників, систематичне інформування педагогів щодо інновацій в галузі освіти;

корекція та оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

2.3.2. Організаційні:

відбір і методичне опрацювання наукових, практичних досягнень у галузі освіти, надання рекомендацій щодо їх впровадження в практику роботи закладу;

розроблення методичних рекомендацій, зразків розвивальних посібників з різних видів роботи з дітьми тощо;

надання практичної допомоги працівникам закладу, батькам вихованців щодо організації життєдіяльності дітей;

систематичне вивчення стану освітнього процесу, динаміки змін у розвитку дітей, професійної компетентності педагогічних працівників;

моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації, майстерності педагогів закладу, підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків вихованців;

виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду з метою його застосування в освітньому процесі та удосконалення професійної компетентності педагогів;

узгодження діяльності методичного кабінету з роботою психологічної служби, методичних кабінетів (центрів) міста (району) та інших структур;

створення позитивного психологічного клімату, запобігання виникненню конфліктних ситуацій у педагогічному колективі закладу, їх вивчення і розв'язання.

організація взаємодії із загальноосвітніми навчальними закладами з метою забезпечення наступності між початковою ланкою освіти.

3. Основні завдання діяльності методичного кабінету

3.1. Основними завданнями діяльності методичного кабінету є:

3.1.1. Забезпечення організаційно-педагогічних умов для життєдіяльності дітей, організація розвивального простору в навчальному закладі.

3.1.2. Створення рефлексивно-інноваційного середовища, організація системи роботи, спрямованої на удосконалення професійної майстерності, психолого-педагогічної культури педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації, активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду.

3.1.3 Виявлення перспективного педагогічного досвіду в колективі закладу і за його межами, сприяння вивченню, узагальненню, впровадженню, розповсюдженню кращих доробків шляхом висвітлення у засобах масової інформації, організації та участі у виставках, презентаціях, роботі методичних об’єднань, шкіл перспективного педагогічного досвіду та ін.

3.1.4. Впровадження нових концептуальних засад функціонування системи освіти, освітніх програм, інноваційних технологій і методик розвитку, виховання і навчання дітей в практику роботи закладу.

 

3.1.5. Моніторинг стану освітнього процесу у групах закладу, умов забезпечення психічного, фізичного, соціального і духовного благополуччя, рівня їхньої життєвої компетентності й готовності до подальшого шкільного життя відповідно до вимог Базового компонента освіти України та Державної базової програми.

3.1.6. Інформування педагогів про нормативні документи в галузі освіти, науково-методичні, навчальні та періодичні фахові видання, надання практичної допомоги у їх використанні.

3.1.7. Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, в т.ч. у періоди підготовки їх до атестації, курсової перепідготовки.

3.1.8. Сприяння участі колективу закладу в дослідно-експериментальній діяльності різних рівнів за пропозицією органів управління освітою чи з власної ініціативи відповідно до наказу про проведення експериментальної роботи, її програми.

3.1.9. Пошук і впровадження нових ефективних форм взаємодії закладу із сім’ями вихованців, батьківською і науковою громадськістю у здійсненні завдань цілісного всебічного розвитку дітей, популяризації роботи навчального закладу.

3.1.10. Координація діяльності навчального закладу із закладами оточуючого соціуму для повнішої реалізації завдань формування життєвої компетентності .

3.1.11. Створення фондів нормативно-правових та інструктивно-методичних документів, наукової, науково-популярної, методичної психолого-педагогічної, довідкової, енциклопедичної, дитячої художньої літератури, періодичних педагогічних видань, аудіо-, відеоматеріалів, електронних та наочних друкованих засобів навчання, предметної наочності, а також зразків моделей планування, організації, проведення освітнього процесу та інших матеріалів з досвіду роботи педагогів.

3.1.12. Формування інформаційного банку даних (каталогів і картотек на електронних або/та паперових носіях) з питань змісту освіти, організації освітнього процесу, психолого-педагогічних досягнень, а також стосовно наповнення методичного кабінету. При укладанні електронної картотеки чи каталогу може використовуватися інформація, розміщена на сайтах Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Національної академії педагогічних наук України, навчальних закладів, видавництв тощо.

У разі відсутності електронного інформаційного банку в методичному кабінеті навчального закладу можна звернутися до інформаційного банку районного (міського) методичного кабінету (центру).

4. Наповнення методичного кабінету

4.1. Наповнення методичного кабінету повинно відповідати таким вимогам:

інформативність та змістовність;

доступність;

сучасність;

естетичність;

задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні.

При потребі наповнення методичного кабінету групується й за іншими розділами, тематичними блоками.

 

 

ПАСПОРТ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

ІРПІНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 13

ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ        2014-2015 Н.Р.

Загальні положення

      Методичний кабінет Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  є організуючим центром роботи щодо підвищення кваліфікації та фахової майстерності педагогічних кадрів. Шкільний методичний кабінет – осередок сприятливого інноваційного середовища у школі.

    Методична робота – найголовніша складова різнобічної діяльності заступника директора. Через систему методичної роботи відбувається вдосконалення навчально – виховного процесу. А шкільний методичний кабінет є центром методичної роботи школи, в якому впорядковані методичні матеріали, систематизовано документацію.

  Методичний кабінет обладнаний відповідно до вимог Положення про методичний кабінет. Завідуюча кабінетом  учитель-методист, спеціаліст вищої категорії заступник директора школи з навчально-виховної роботи Колесник Наталія Алімівна.       

     Методичний кабінет Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13- має багатий напрацьований досвід із впровадження інновацій. В 2012 році кабінет став переможцем міського конкурсу методичних кабінетів навчальних закладів Приірпіння. Сьогодні  методичний кабінет - центр педагогічної майстерності вчителів, інформаційно-ресурсний центр, науково-практичний центр. В ньому кожний учитель може знайти собі методичну літературу за фахом, визначити для себе проблему, над якою він буде працювати, методичні рекомендації щодо проведення сучасного уроку і виховних заходів. Методичний кабінет школи  організовує роботу педагогічної та методичної ради, школи педагогічної майстерності,психолого-педагогічного семінару, конкурсів професійної майстерності.   Це-робочий куточок в якому встановлено та в повній мірі використовується сучасний комп’ютер,сканер, принтер. Компютер  під’єднано до швидкісного Інтернету.      

   Структура і наповнюваність кабінету продумані і створені так, що матеріали, які є в наявності і зберігаються в ньому,    розміщені раціонально і зручно для використання.

   В кабінеті проводяться інструктивно-методичні наради, засідання творчих груп, «Школи молодого вчителя» та «Школи передового досвіду», здійснюється самоосвіта педагогів. Створено і постійно поновлюється банк методичних матеріалів відкритих занять, виховних заходів, семінарів, конференцій. Відповідно обладнаний методичний кабінет, добре налагоджена його робота – необхідна умова успіху навчально-виховної та науково-методичної роботи в школі.

  Вся робота кабінету проводиться в тісному зв’язку з кабінетом навчально-виховної роботи початкової школи, шкільним інформаційно-аналітичним центром, кабінетом з виховної роботи з навчальними кабінетами і сприяє реалізації методичної проблеми навчального закладу «Використання  сучасних  інформаційних  технологій в управлінській діяльності  та  навчально-виховному  процесі  загальноосвітньої    школи; реалізація науково-пізнавального  потенціалу  освітніх  галузей, використання пошукового, краєзнавчого  та  місцевого  матеріалу  з  метою  піднесення  ефективності  навчально-виховного  процесу,  виховання  юного  громадянина  України».

    Створено і постійно поновлюється банк методичних матеріалів відкритих занять, виховних заходів, семінарів, конференцій.

Основними завданнями методичного кабінету

Ірпінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13  є:

 • надання допомоги вчителям у підвищенні педагогічної кваліфікації  та  фахової майстерності;
 • навчально-методичне консультування педагогічних і керівних працівників навчального закладу;
 • організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації  педагогічних, керівних кадрів;
 • експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи  педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо- кваліфікаційних стандартів;
 • координація змісту, форм і методів самоосвіти вчителів та колективної  роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, щоб спрямувати їх на вирішення проблемних питань закладу освіти, регіону;
 • систематична пропаганда досягнень педагогічної науки та перспективного  педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій навчання та виховання.

З метою реалізації цих завдань у методичному кабінеті навчального закладу проводиться така робота:  

 •  створюються умови для самостійної індивідуальної роботи вчителів щодо підвищен-ня педагогічної кваліфікації шляхом забезпечення їх необхідною літературою, організації для них консультацій з різних питань, що їх цікавлять;
 • організовуються і періодично проводяться для вчителів огляди літератури  з питань педагогіки і психології, методичної літератури;
 • організовується допомога в підготовці шкільних психолого-педагогічних семінарів для вчителів;
 • організовується вивчення учителями комп’ютерної техніки;
 • організовується робота щодо надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим учителям;
 • надається допомога педагогам, які займаються науково-дослідницькою та  

          експериментальною роботою;

 • здійснюється необхідна робота щодо пропаганди перспективного педагогічного досвіду шляхом: підготовки і проведення педагогічних читань, науково-практичних конференцій, організації педагогічних виставок, творчих звітів учителів, педагогічних конкурсів, методичних фестивалів, презентації творчих лабораторій педагога, творчих зустрічей з науковцями тощо; випуску методичних бюлетенів;
 • організовується обмін досвідом роботи щодо підвищення кваліфікації    

         педагогічних кадрів шляхом вивчення результативності курсового підвищення кваліфікації, проведення нарад і семінарів  керівників методичних комісій, взаємовідвідування ними занять, уроків;

 • постійно оформляється змінна тематична педагогічна виставка.

  Завідування методичним кабінетом школи здійснюється заступником директора з навчально-виховної роботи. В його обов’язки входять планування і керівництво роботою кабінету.

   При методичному кабінеті навчального закладу створена методична рада, до складу якої входять заступники директора з навчально-виховної роботи, керівники методичних обєднань, динамічних та творчих груп,бібліотекар закладу.

     Раду очолює завідуючий кабінетом, заступник директора школи з навчально-виховної роботи Колесник Н.А., терміном на один рік  обраний секретар, на якого покладено ведення документації.

Робота методичної ради планується на навчальний рік.

До завдань ради методичного кабінету навчального закладу входить:

 • розгляд і затвердження плану роботи методичного кабінету, а також розгляд планів роботи методичних обєднань;
 • розгляд і затвердження плану педагогічних читань, постійно діючих семінарів, інших педагогічних заходів;
 • обговорення наслідків вивчення в закладі перспективного педагогічного досвіду;
 • розгляд і рецензування матеріалів, представлених на педагогічні та науково-практичні заходи, виставки а також матеріалів, що подані до методичного бюлетеня;
 • обговорення стану методичної роботи в навчальному закладі та накреслення заходів, спрямованих на її поліпшення.

   Рада проводить свої засідання 5 разів на рік: 2 рази на семестр і підсумкове – в кінці року. На засіданнях ради ведеться протокол. По кожному з розглянутих питань приймається відповідне рішення.

    Методичний кабінет нашої школи має окрему кімнату, достатню для розміщення наявних в ньому матеріалів, обладнані робочі місця для самостійної роботи вчителів .

Нормативно-правова документація наявна в кабінеті і в друкованому й електронному варіантах.

Матеріали наявні в кабінеті

 • Положення, які регламентують роботу закладу

Положення про загальноосвітній навчальний заклад

Положення про державну підсумкову атестацію учнів

Положення про золоту медаль «За високі досягнення в навчанні»  та срібну медаль «За досягнення у навчанні».

Положення про похвальний лист «За високі досягнення в навчанні»    та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»

Положення про піклувальну раду загальноосвітнього закладу

Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу

Положення про індивідуальне навчання в системі загальної середньої освіти

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

Типове положення про атестацію педагогічних працівників України

Положення про Всеукраїнські олімпіади конкурс МАН

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

Положення про психологічну і соціологічну експертизу

Положення про класного керівника

Положення про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів

Положення про навчання з питань охорони праці

Положення про організацію роботи з охорони праці

Положення про порядок розслідування нещасних випадків

Положення про нагрудний знак "Відмінник освіти України"

Положення про порядок добору управлінських кадрів

Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Примірне Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

 • Інструктивні матеріали

Інструкція про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики

Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів

Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів

Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників

Інструкція про порядок забезпечення учнів навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками

Інструкція про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту

Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики

Про протокол проведення державної підсумкової атестації та форму звітності

Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах

Інструкція щодо ведення класних журналів у 5-11 (12) класах

Про організацію та порядок оплата праці за заміни тимчасово відсутніх учителів

Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню осві

 • Інші розпорядчі документи

Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу

Вимоги до складання розкладу

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів на 2014-2015 н.р.

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів.

Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів

Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання

Концепція загальної середньої освіти

Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи

Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти

Роз'яснення щодо обліку додаткових годин на індивідуальні та групові заняття

Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки

Правила пожежної безпеки для закладів,установ освіти

Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю

Порядок забезпечення перевезення організованих груп дітей

Про прийом дітей до 1 класу

Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів

Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів

Обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи

Тривалість уроків у початкових класах

Наказ про затвердження форм державної статистичної звітності

Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1

Форма державної статистичної звітності 76-РВК

Статистична звітність за формою ЗНЗ-2

Перелік програм, підручників та навчальних посібників рекомендованих для використання в навчально-виховному процесі в дошкільних, середніх загальноосвітніх, спеціальних та позашкільних навчальних закладах

Комплекс невідкладних заходів щодо забезпечення профільного навчання учнів старшої школи.

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики.

Правила використання комп'ютерних програм у навчальних закладах.

Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

Лист щодо заборони збору коштів у загальноосвітніх навчальних закладах

Лист щодо виставлення оцінок з державної підсумкової атестації учасникам олімпіад роз’яснення

Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2014-2015 навчальний рік

 • Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу
 • Навчальні плани
 • Навчальні програми                             
 • Інструктивно-методичні рекомендації
 • Навчально-методичні матеріали з навчальних предметів

Діагностичні матеріали

 • Діагностична карта педагогічної оцінки та самооцінки готовності вчителя до саморозвитку ;
 • Діагностична карта (діагностика професійної підготовленості вчителя);
 • Діагностична карта вчителя ( визначення рівня теоретичних і практичних знань, умінь і навичок для особистісно орієнтованого підходу у плануванні роботи з підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників)
 • Діагностична карта  (виявлення рівня методичної підготовки вчителя).
 • Діагностична карта ( виявлення утруднень педагогічних працівників при організації методичної діяльності);
 • Самооцінка вчителем своєї власної педагогічної діяльності ;
 • Діагностична карта підвищення рівня методичної кваліфікації вчителя;
 • Анкета визначення готовності педагогічного колективу до впровадження освітніх інновацій.
 • Діагностична анкета (робота вчителя на уроці)
 • Самооцінка діяльності вчителя ( 10 аспектів)
 • Анкета для вчителів «Самооцінка вчителем задоволення від роботи в школі»
 • Анкета для вчителя "Школа очима Вчителя"
 • Тест  на визначення рівня психологічної компетентності вчителя початкової школи.
 • Тест перевірки рівня психологічної компетентності членів адміністрації освітнього закладу
 • Матеріали Всеукраїнського моніторингового дослідження щодо статусу та ролі вчителя в українському суспільстві

 

Картотеки:

*                   Досвіду роботи  вчителів шкіл Ірпінського регіону;

*                   Досвіду роботи вчителів школи;

*                   Методичної літератури;

*                   Робота з обдарованими дітьми

*                   Матеріалів учителів під час підготовки до атестації.

 

Матеріали ППД учителів-методистів та старших вчителів школи

 1. Захлюпаний В.М.,директор школи. Учитель інформатики учитель-методист;
 2. Колесник Н.А.,заступник директора школи з навчально-виховної роботи,  

    учитель етики,учитель-методист;

 1. Ярильченко Н.В., заступник директора школи з навчально-виховної роботи,

          учитель правознавства;  

 1. Чала Л.М., учитель світової літератури,учитель-методист;
 2. Кошова Т.М., учитель світової літератури,учитель-методист;
 3. Чернюк М.І.,учитель української мови та літератури,учитель-методист;
 4. Турбаєва Т.М.,учитель англійської мови,учитель –методист;
 5. Захлюпана Н.П.,учитель математики,учитель-методист;
 6. Білоус Г.С., учитель математики,учитель-методист;
 7. Філіпчук В.І..вчитель географії,вчитель-методист;
 8. Нікітін М.А.,вчитель фізичної культури, учитель-методист;
 9. Тарган К.К., учитель початкових класів, учитель-методист;
 10. Пархоменко Л.П. учитель початкових класів, учитель-методист;
 11. Уховська Л.М., учитель початкових класів, учитель-методист;
 12. Біляк К.М., учитель початкових класів, учитель-методист;
 13. Левченко І.В. учитель початкових класів,старший вчитель;
 14. Омельченко І.К. учитель початкових класів,старший вчитель;
 15. Будинська Л.В.,учитель початкових класів,старший учитель;
 16. Дубовецька А.М. учитель музичного мистецтва, старший вчитель;
 17. Конюшок Н.М. учитель світової літератури, старший вчитель;
 18. Прокопенко С.П. учитель української мови та літератури,старший вчитель;
 19. Овсієнко Л.М. учитель інформатики, старший вчитель;
 20. Сич О.І.,учитель англійської мови, старший вчитель;
 21. Смик Т.Р.,учитель фізики,старший вчитель

Матеріали з позакласної роботи

*           Матеріали предметних декад;

 • *          

*           Відкритих виховних заходів;

Оформлення шкільного методичного кабінету

                                       СТЕНДИ

 1. АТЕСТАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ
 • План заходів з організації та атестації педагогічних працівників.
 • Від атестації до атестації.
 • Курсова перепідготовка.
 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
 • Інноваційні педагогічні технології.
 • Передовий педагогічний досвід.
 • Зовнішнє незалежне оцінювання.
 1. МЕТОДИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
 • Школа молодого вчителя.
 • Цікаві ідеї для проведення сучасного уроку.
 • Мала академія наук.
 1. МЕТОДИКА І ПРАКТИКА
 • Участь учителів школи в професійних конкурсах.
 • Методична робота в школі.
 • Вісті з науково-методичного центру.

 

ТЕМАТИЧНІ ПАПКИ

 1. Адреси передового педагогічного досвіду
 2. Аналіз успішності учнів
 3. Атестоція педагогічних кадрів
 4. Взаємовідвідування уроків та виховних заходів
 5. Вісті з науково-методичного центру
 6. Державна підсумкова атестація в школі
 7. Державні стандарти
 8. Документація методичного кабінету
 9. Зовнішнє незалежне оцінювання
 10. Індивідуальне навчання в школі
 11. Інноваційна діяльність в школі
 12. Каталог матеріалів друкованої продукції   вчителів школи.
 13. Контроль стану вивчення  навчальних предметів
 14. Курсова перепідготовка педагогічних кадрів
 15. Листи та накази Міністерства освіти та науки України
 16. Матеріали відкритих уроків та виховних заходів
 17. Матеріали конкурсів: Бобер, Колосок, Гринвіч, Кенгуру,  

          Патріот,Соняшник.

 1. Матеріали мікрорайону школи
 2. Матеріали міських та обласних семінарів на базі школи
 3. Матеріали організації роботи навчальних кабінетів школи
 4. Матеріали переможців міського етапу конкурсу-захисту робіт ман (6 шт.)
 5. Матеріали переможців професійних конкурсів(3 шт.)
 6. Матеріали проведення шкільного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року»
 7. Матеріали роботи методичних комісій
 8. Методичні бюлетені
 9. Методичні рекомендації з організації навчання
 10. Моніторинг в навчальному закладі
 11. Навчальні плани школи
 12. Нагородження учнів та вчителів за підсумками року
 13. Нормативно-правова база навчально-виховного процесу
 14. Огрганізація гурткової роботи в школі
 15. Організація внутрішкільного контролю var container = document.getElementById('nativeroll_video_cont'); if (container) { var parent = container.parentElement; if (parent) { const wrapper = document.createElement('div'); wrapper.classList.add('js-teasers-wrapper'); parent.insertBefore(wrapper, container.nextSibling); } }
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930